تندر 90

تندر 90

توضیحات

 http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/L90/L90-e1cp.jpg  http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/L90/L90-e1.jpg  http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/L90/L90-e0.jpg
     
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1598  (سي سي)
حداكثر قدرت : 105/16000 (اسب بخار/دور موتور)
گيربكس : 5معمولي-JH3
تعداد دنده: 5جلو+يك عقب
ابعادظرفيت مخزن سوخت : 50 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.7 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 7.1 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : ندارد
ايربك راننده : دارد
ايربك سرنشين : ندارد
فرمان هيدروليك : دارد 
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
طول: 4250 ميليمتر
ارتفاع: 1525--1615 ميليمتر
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1598  (سي سي)
حداكثر قدرت : 105/16000 (اسب بخار/دور موتور)
گيربكس : 5معمولي-JH3
تعداد دنده: 5جلو+يك عقب
ابعادظرفيت مخزن سوخت : 50 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.7 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 7.1 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : ندارد
ايربك راننده : دارد
ايربك سرنشين : ندارد
فرمان هيدروليك : ندارد 
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
طول: 4250 ميليمتر
ارتفاع: 1525--1615 ميليمتر
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1598  (سي سي)
حداكثر قدرت : 105/16000 (اسب بخار/دور موتور)
گيربكس : 5معمولي-JH3
تعداد دنده: 5جلو+يك عقب
ابعادظرفيت مخزن سوخت : 50 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.7 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 7.1 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : ندارد
ايربك راننده : دارد
ايربك سرنشين : ندارد
فرمان هيدروليك : ندارد
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
طول: 4250 ميليمتر
ارتفاع: 1525--1615 ميليمتر

 http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/L90/L90-e2-lp.jpg  http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/L90/L90-e2.jpg
   
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1598  (سي سي)
حداكثر قدرت : 105/16000 (اسب بخار/دور موتور)
گيربكس : 5معمولي-JH3
تعداد دنده: 5جلو+يك عقب
ابعادظرفيت مخزن سوخت : 50 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.7 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 7.1 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : دارد
ايربك راننده : دارد
فرمان هيدروليك : دارد
ايربك سرنشين : دارد  
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
طول: 4250 ميليمتر
ارتفاع: 1525--1615 ميليمتر
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1598  (سي سي)
حداكثر قدرت : 105/16000 (اسب بخار/دور موتور)
گيربكس : 5معمولي-JH3
تعداد دنده: 5جلو+يك عقب
ابعادظرفيت مخزن سوخت : 50 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.7 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 7.1 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : دارد
ايربك راننده : دارد
ايربك سرنشين : ندارد
فرمان هيدروليك : دارد  
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
طول: 4250 ميليمتر
ارتفاع: 1525--1615 ميليمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/ie.jpgدانلود فایل مشخصات فنی 1

http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/ie.jpgدانلود فایل مشخصات فنی 2

 

مشخصات فنی

گالری

WOWSlider generated by KSPgroup.ir
Ajax Gallery by KSPgroup.ir v3.9

نقد و بررسی

نظرات و پیشنهادات 

تندر 90

تندر 90

تندر 90

تندر 90
.:: اطلاعات تکمیلی تندر 90
نمایندگی سایپا و پارس خودرو اکبر دل افکار 1403/05/01   | 
اخبار سایت

آخرین مقالات

بیشتر

آرشیو اخبار

    بیشتر