سایپا 111

سایپا 111

توضیحات

 http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/111/111sl.jpg  http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/111/111lx.jpg  http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/111/111ex.jpg
     
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : دارد
ايربك راننده : ندارد
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : ندارد
ايربك راننده : ندارد
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : دارد
ايربك راننده : دارد
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)

 http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/111/111sx.jpg  http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/111/111st.jpg
   
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : دارد
ايربك راننده : ندارد
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر : 9.5 ليتر در هر 100 كيلومتر  
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.3 ليتر در هر 100 كيلومتر 
ترمز ABS : ندارد
ايربك راننده : ندارد
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 850 (كيلوگرم)   
طول: 3952 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر)  
ارتفاع: 1455 (ميلي متر)

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/ie.jpgدانلود فایل مشخصات فنی 1

http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/ie.jpgدانلود فایل مشخصات فنی و مقایسه 2

 

مشخصات فنی

نقد و بررسی

نظرات و پیشنهادات 

سایپا 111

سایپا 111

سایپا 111

سایپا 111
.:: اطلاعات تکمیلی سایپا 111
نمایندگی سایپا و پارس خودرو اکبر دل افکار 1403/05/01   | 
اخبار سایت

آخرین مقالات

بیشتر

آرشیو اخبار

    بیشتر