سایپا 141

سایپا 141

توضیحات

 http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/141/141st.jpg  http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/141/141lx.jpg  http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/141/141ex.jpg
     
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر :9.6  ليتر در هر 100 كيلومتر 
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.6 ليتر در هر 100 كيلومتر 
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 890 (كيلوگرم)  
طول: 3873 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر) 
ارتفاع: 1460 (ميلي متر)
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر :9.6  ليتر در هر 100 كيلومتر 
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.6 ليتر در هر 100 كيلومتر 
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 890 (كيلوگرم)  
طول: 3873 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر) 
ارتفاع: 1460 (ميلي متر)
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر :9.6  ليتر در هر 100 كيلومتر 
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.6 ليتر در هر 100 كيلومتر 
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 890 (كيلوگرم)  
طول: 3873 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر) 
ارتفاع: 1460 (ميلي متر)

 http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/141/141sx.jpg  http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/car_pic/141/141sl.jpg
   
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر :9.6  ليتر در هر 100 كيلومتر 
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.6 ليتر در هر 100 كيلومتر 
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 890 (كيلوگرم)  
طول: 3873 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر) 
ارتفاع: 1460 (ميلي متر)
 مشخصات كلي :
نوع موتور: 4
حجم موتور : 1.3 (ليتر)
حداكثر قدرت : 63 اسب بخار در 5200دور در دقيقه
گيربكس : 5 دنده دستي
ظرفيت مخزن سوخت : 37 (ليتر) 
مصرف سوخت در شهر :9.6  ليتر در هر 100 كيلومتر 
مصرف سوخت در بزرگراه : 5.6 ليتر در هر 100 كيلومتر 
سيستم ضد سرقت(Immobilizer) : دارد
وزن : 890 (كيلوگرم)  
طول: 3873 (ميلي متر)
 عرض : 1605 (ميلي متر) 
ارتفاع: 1460 (ميلي متر)

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/ie.jpgدانلود فایل مشخصات فنی 1

http://www.delafkar5018.com/Files/MyDocuments/ie.jpgدانلود فایل مشخصات فنی و مقایسه 2

 

مشخصات فنی

نقد و بررسی

نظرات و پیشنهادات 

سایپا 141

سایپا 141

سایپا 141

سایپا 141
.:: اطلاعات تکمیلی سایپا 141
نمایندگی سایپا و پارس خودرو اکبر دل افکار 1403/04/01   | 
اخبار سایت

آخرین مقالات

بیشتر

آرشیو اخبار

    بیشتر